Accessibility description / Pieejamības apraksts

LV zemāk /

USEFUL INFORMATION BEFORE VISITING ACCESSIBILITY

We invite visitors to learn more about environmental accessibility across the Decolonial Ecologies exhibition, on show at the premises of Rīga Art Space on Kungu iela 3, Old Rīga. 

There are thirteen artworks on display, and they’re all visual – photos, paintings, drawings, graphic artworks, videos, objects and installations. Some of them feature an audio component as well. You are advised to set aside at least an hour to see the entire exhibition. 

We find it important that the exhibition be accessible to everyone. That’s why we have prepared the following:

· An accessibility description

· Guided tours with the participation of art mediators

· Artwork descriptions in simple language, along with an audio guide

· Free entry for people with disabilities and their support persons

Accessibility description for people with reduced mobility

There are two disabled parking spaces opposite the exhibition hall. There’s an accessible toilet in the building. We are sorry to say that the elevator in the Rīga Art Space is out of order. We therefore offer alternative ways of accessing the exhibition. 


For entry in a wheelchair, or if mobility issues prevent one from using the stairs, please consider the following options:

1) Access through the main entrance of Rīga Art Space (Kungu iela 3), using a portable wheelchair lift suitable for manual wheelchairs. To get inside, please use the side door of the main entrance. Then call the provided number to receive assistance in getting down the stairs.

2) Through the Rīga City Hall building (the main entrance of the Rīga City Hall, Rātslaukums 1). Our staff will accompany you through the main entrance of the Rīga City Hall. Using a lift, you will arrive at an elevator. Use it to get to the basement floor. Down there, you will have to ascend rather steep ramps. Our trained staff will gladly provide help should you need any.

For entry with a stroller, please use the side doors of the Rīga City Hall and call the provided number. Staff will accompany you to the elevator.

Accessibility description for people with visual impairments

Artwork descriptions can be emailed upon request. Please contact mara@lcca.lv for this. We suggest using the audio guide, which is available on your smartphone, or a tablet you can borrow at the ticket office. 

We invite you to experience the exhibition in the company of an art mediator, available upon prior appointment. Artwork descriptions are available digitally as well. You’re very much welcome to visit with your seeing-eye companion.

Accessibility description for people with hearing impairments

The video artworks are subtitled in Latvian and English. It is not possible to adjust the volume. Artwork descriptions are available. There is no sign language interpretation available. 

Accessibility description for people with intellectual disabilities

Art mediators are available to guide you upon prior appointment. Our mediators will introduce you to the exhibition and its artworks in simple language. Artwork descriptions in simple language are available upon request at mara@lcca.lv.

If particular accessibility needs should be met, or if you have questions about the accessibility of the exhibition, please write to mara@lcca.lv or call +371 29586893 (Māra) or +371 28649014 (Lība).

Exhibition visit with an art mediator

Please make a prior appointment for a visit in the company of an art mediator, as well as for guided tours for people with different disabilities. The tour lasts an hour. 


GROUP VISITS

Please make a prior appointment for a guided visit/tour for groups by email or phone:

+371 29586893

mara@lcca.lv

The guided visits are led by art mediators. These are people of all ages and walks of life, and they have both theoretical and practical experience. In talking with the visitors, they help people notice connections between different works of art, promote independent reflection and discovery, as well as expand one’s views about contemporary art. Mediators are on-site at the exhibition workdays 4 p.m. to 6 p.m. and weekends 11 a.m. to 5 p.m. 

Tours led by art mediators are free, after purchasing a regular entry ticket. 

Ticket prices: 

Entrance ticket 5.00 EUR

School and university students (student card required) 2.50 EUR

Seniors (seniors card required) 3 EUR

Free entry after providing appropriate documentation:

People with disabilities and their support person;

Children up to seven years of age, orphans, children in non-family care, as well as their supporting person (foster family, legal guardian and/or the head of the child care institution);

Politically repressed persons;

Employees of Latvian museums;

Members of the International Council of Museums (ICOM);

Members of the Latvian Artists' Union, students of the Art Academy of Latvia and the Latvian Academy of Culture, as well as students at art, design and technical schools;

The press.NODERĪGA INFORMĀCIJA, PLĀNOJOT IZSTĀDES APMEKLĒJUMU


PIEEJAMĪBA

Aicinām apmeklētājus iepazīties ar vides pieejamības raksturojumu izstādē “Dekoloniālās ekoloģijas” tās norises vietā, izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa” Vecrīgā, Kungu ielā 3.

Izstādē ir skatāmi 13 mākslas darbi. Tie visi ir vizuāli - fotogrāfijas, gleznas, zīmējumi, grafikas, videodarbi, objekti un instalācijas. Daļa mākslas darbu ir audiāli. Lai apskatītu izstādi, ieteicams ieplānot vismaz vienu stundu.

Mums ir svarīgi, ka izstāde ir pieejama ikvienam, tādēļ esam sagatavojuši:
· Izstādes pieejamības aprakstu;
· Ekskursijas ar asistentiem - mākslas mediatoriem;
· Darbu aprakstus vieglāk lasāmā valodā un audiogidu;
· Bezmaksas ieeju izstādē cilvēkiem ar invaliditāti un pavadonim.

Pieejamības raksturojums cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Iepretī izstāžu zālei atrodas 2 invalīdu stāvvietas. Mākslas telpā ir pielāgotas labierīcības. Atvainojamies par neērtībām, taču Rīgas Mākslas telpā esošais lifts nedarbojas. Tādēļ piedāvājam alternatīvus pieejamības risinājumus.
Lai iekļūtu ar ratiņkrēslu vai citiem kustību traucējumiem, ja nav iespējams pārvarēt trepes, ir divi varianti:

1. Iekļūšana pa Rīgas Mākslas telpas ēkas galveno ieeju (Kungu iela 3), izmantojot elektrisko mobilo pacēlāju, kurš der manuālajiem ratiņkrēsliem. Lai iekļūtu, lūgums izmantot galvenās ieejas sānu durvis. Tad zvaniet pa norādīto tālruni, lai saņemtu palīdzību nokļūšanai lejā pa trepēm.

2. Caur Rīgas Domes ēku (Rīgas Domes ēkas galvenā ieeja Rātslaukumā 1). Mūsu personāls pavadīs Jūs caur Rīgas domes galveno ieeju. Izmantojot pacēlāju, Jūs nonāksiet pie lifta, ar kuru jādodas uz pagrabstāvu. Lejā jāpārvar visai stāvas uzbrauktuves. Ja Jums nepieciešama palīdzība, mūsu apmācītais personāls to labprāt nodrošinās.

Ar bērnu ratiņiem lūgums izmantot Rīgas domes sānu ieejas un zvanīt pa tur norādīto tālruni. Personāls Jūs pavadīs līdz liftam.

Pieejamības raksturojums cilvēkiem ar redzes traucējumiem
Piedāvājam saņemt darbu aprakstus e-pastā, rakstos uz mara@lcca.lv. Iesakām izmantot audiogidu, kas pieejams caur personīgo viedtālruni vai planšetdatoru, kuru var saņemt pie kases.

Aicinām piedzīvot izstādi mākslas mediatora pavadībā, iepriekš piesakot apmeklējumu. Darbu apraksti ir pieejami arī digitāli. Izstādi droši var apmeklēt kopā ar suni-pavadoni.

Pieejamības raksturojums cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
Videodarbiem ir subtitri latviešu un angļu valodās, skaņas līmeni austiņās regulēt nebūs iespējams. Mākslas darbiem ir pieejami apraksti. Surdotulkojums nav pieejams.

Pieejamības raksturojums cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem
Aicinām izmantot mākslas mediatorus kā pavadoņus, piesakot ekskursiju. Mūsu mediatori iepazīstinās ar izstādi un tās darbiem vienkāršotā valodā. Darbu aprakstus vienkāršotā valodā iespējams saņemt, rakstot uz mara@lcca.lv.

Ja Jums jānodrošina īpašas piekļuves prasības vai ir jautājumi par izstādes pieejamību, lūdzam rakstīt uz e-pastu mara@lcca.lv vai zvanīt pa tālruņiem +371 29586893 (Māra) vai 28649014 (Lība).

Izstādes apmeklējums ar mākslas mediatoru
Izstādes apmeklējumu ar asistentu - mākslas mediatoru un mediatoru vadītas ekskursijas personām ar dažāda veida invaliditāti lūgums pieteikt iepriekš. Ekskursijas ilgums viena stunda.

PIETEIKŠANĀS GRUPU APMEKLĒJUMIEM

Ekskursiju/tūri grupām lūdzam pieteikt iepriekš, sazinoties pa e-pastu vai tālruni:
+371 29586893
mara@lcca.lv

Ekskursijas izstādē vada mākslas mediatori - īpašās apmācībās un praksē sagatavoti dažādu profesiju un vecumu cilvēki. Sarunā ar apmeklētājiem viņi palīdz pamanīt likumsakarības starp mākslas darbiem, rosina uz patstāvīgām pārdomām un atklājumiem un paplašina priekšstatus par laikmetīgo mākslu. Mediatori ir sastopami izstādē darbadienās plkst. 16.00–18.00 un brīvdienās plkst. 11.00–17.00.

Ekskursija mākslas mediatora vadībā ir bezmaksas, iegādājoties ieejas biļeti izstādē. 

Biļešu cenas: 
Ieejas biļete 5,00
Skolēniem, studentiem (uzrādot apliecinošu dokumentu) 2,50 EUR
Senioriem (uzrādot apliecinošu dokumentu) 3 EUR

Ieeja bez maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu:
Cilvēkiem ar invaliditāti un pavadonim;
Bērniem līdz 7 gadu vecumam, bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī viņus pavadošai personai (audžuģimene, aizbildnis un/vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs);
Politiski represētajām personām;
Latvijas muzeju darbiniekiem,
Starptautiskās muzeju padomes (ICOM)biedriem;
Latvijas Mākslinieku savienības biedriem, Latvijas Mākslas akadēmijas un Kultūras akadēmijas studentiem, mākslas, dizaina un amatniecības skolu audzēkņiem;
Žurnālistiem.